söndag, november 21, 2010

Vad vilja socialdemokraterna, inte ens de själva vet!

Låt mig först skriva, Centerpartiet gjorde ett dåligt val och vi har en hel del att fundera på och vårt läge parlamentariskt är inte alls säkert. Den valanalys som nu pågår måste bli starten på ett intensivt arbete för att lyfta oss ur nuvarande läge. Dock har vi i partiet gjort ett betydelsefullt förnyelsearbete under 2000-talet som nu måste ledas vidare. Jag skriver detta för att ingen läsare ska tro att jag när jag nu funderar kring socialdemokraternas svåra uppgift har missat eller är högmodig nog att tro att vi som Centerpartister har politiskt utvecklingsarbete att göra.

Men det finns viktiga skillnader, som bl a Hanne Kjöler i Dn beskrev rått häromdagen, det är parti utan ledare, utan bestämd politik och på jakt efter förlorade väljare. Det är inte överraskande att det på DN debatt nu kommer det ena efter det andra s-märkta utspelet från personer som vill lyfta fram sin dolda kandidatur till partiledarjobbet. Men det är överraskande att glappet mellan vad de säger är så stort. I dagens DN avrättar Lena Sommestad på ett oerhört charmant sätt Tomas Östros debattartikel som publicerades för någon vecka sedan och i grunden anklagar honom för att helt tappat perspektiven på partiets värderingar och uppgift.

Men utöver den välargumenterade avrättningen består oss inte Lena S med någon tolkning av vad värderingarna ska betyda i vår tid och i dagens samhälle. Det är här den socialdemokratiska bristen är så stor. Vad är er analys av globaliseringen? Vad betyder omvandlingen från tillverkande samhälle till ett tjänstesamhälle? Hur tolkas människors valmöjligheter i en tid när allt är möjligt för väldigt många människor? Hur ska den svenska demografiska utvecklingen påverka välfärdens utveckling och finansiering? Frågorna är många och de socialdemokratiska svaren är väldigt få, och det betyder att man heller inte kan utveckla en politik för detta samhälle, utan då får man en politik för ett annat samhälle än det vi lever i och det har man nu förlorat två val på, frågan är om det räcker. Chansen - risken är stor att det tar ett val till för att se det behov av renovering som man behöver genomgå som parti! Ur demokratisk synvinkel är det inte bra, men för Allianspartierna är det en stor fördel!

Inga kommentarer: