fredag, december 10, 2010

röntgenförsämringar

I dagens Barometern OT redovisas en utredning kring röntgenverksamheten i länet. Det är som vanligt när sådana utredningar görs, dvs centralisering och koncentration som gäller. Det kan förvisso vara bra ibland för att säkerställa kompetens, men det är aldrig hela svaret och det enda svaret när en verksamhet ska utvecklas. Det är uppenbart när man läser materialet att utgångspunkten är inte medborgarna utan landstinget som system. jag tycker det borde vara ett rimligt krav att man redovisade konsekvenserna av förslag utifrån ett medborgarperspektiv. Jag är övertygad om att man då inte lika enkelt kommit till slutsatsen att röntgenverksamheten i Vimmerby ska läggas ned eller att så enkelt och oreflekterat dra slutsatsen att mammografin ska stängas i Oskarshamn. Innan vi överhuvudtaget tar ställning till detta bör en medborgaranalys göras!!

Sedan är det en annan viktig del i detta och det är det faktum att nu än en gång så försöker de rödgröna med små förslag här och där ändra inriktningen för sjukhusen och då särskilt för Oskarshamn. Om de nu vill detta upp med frågan på bordet och låt den diskuteras. När det gällde kirurg jourfrågan i Oskarshamn så smögs den igenom efter en lång tid av medveten styrning. Detta är uppenbarligen ambitionen även denna gång - det får inte ske!! Om en stor andel av förslagen i utredningen blir genomförda ändrar det sjukhusstrukturen i länet - det får inte ske utan debatt och politiska beslut. Så Anders Henriksson vad är beskedet - vad ska ske med radiologin? Ska Oskarshamn få ett annat uppdrag? Ska akutverksamheten i Oskarshamn avvecklas - det är det som står på spel - besked och underlag efterfrågas!!

Inga kommentarer: