torsdag, december 16, 2010

Patienten först

I landstingen runt om i Sverige har patientsäkerhetsarbete blivit allt starkare de senaste åren. Genom satsningar på att mäta vårdrelaterade infektioner och sätta målet att halvera dessa har allt bättre resultat nåtts runt om i landet de senaste åren. Arbetet med allt bättre läkemedelshantering har gjort att förskrivningen blvit allt bättre även om det här finns mycket kvar att göra!

I Landstinget i Kalmar län har vi spännt bågen att till 2014 skapa Sveriges säkraste sjukvård - det skulle därmed vara den säkraste i Europa. Det betyder att många saker måste bli bättre. Att nu regeringen efter en gemensam överenskommelse med SKL skjuter till stödresurser är bra. Men det är klart det är inte regeringen son kommit på att dett behöver göras som man kan få intryck av DN artikeln, detta är ett område som redan är prioriterat i sjukvården. För patienternas skull måste mer göras och det är bra att regeringen bidrar till det!

Inga kommentarer: