tisdag, december 07, 2010

plus och minus i länet

Om man skannar lite olika nyheter för dagen ser man att länet har både plus och minus... Idag redovisades befolkningssiffran för 1/11 och för länet som helhet är den minus och det är bara tre kommuner som haft plus: Nybro - Mörbylånga - Kalmar. Det är kul för de två grannkommunerna till Kalmar. Men Kalmars befolkningsökning är alldeles för lite, närmast blygsam och den visar att med den politisk som bedrivs i Kalmar är man inte den tillväxtmotor som länet såväl behöver. Så även om den röda majoriteten i Kalmar valdes om så har den inte lyckats med sin politik att göra kommunen till en tillväxtkommun med kraft - det är bara att beklaga både för kalmarborna och länsinvånarna.

Roliga nyheter är två som Radio Kalmar redovisar. Dels att arbetsmarknaden i länet blir allt bättre och det är då från en nivå som i nationell jämförelse redan är ganska bra. Det visar att länets företag klarat lågkonjunkturen väl och nu investerar och utvecklas. Jag hoppas att när vi får mer detaljerade redovisningar att det är tjänsteföretagen som ökar - det behöver länet! Den andra nyheten är att man idag invigt den nya vägen söder om Målilla som är en satsning på nästan 300 miljoner, det blir en snabbare och säkrare väg. Och därtill startades ett nytt vägbygge som är en slags fortsättning på den nya vägen. Även om vi ibland misströstar om infrastrukturen i länet så har det skett och sker mycket i länet nu och det är bra för framtiden. För det är bara med en kombination av åtgärder som vi kan bli ett riktigt utvecklingslän och dit hör mer satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik, dit hör en ökad migration. Kalmar län måste bli ett mycket starkare mångfaldslän. Jag har skrivit det förr och det gäller fortfarande om vårt län hade samma inflyttning av människor från andra länder som Kronoberg så skulle vi ha en mycket positiv befolkningsutveckling. Kommunerna äger denna fråga, men än är det ingen som förstått möjligheten!

Inga kommentarer: