tisdag, december 07, 2010

ojämlika ambulanser

I morgon ska vi på landstingsstyrelsen behandla ett förslag från den rödgröna majoriteten om mål för ambulansers inställelsetid. Förslaget är undermåligt och baseras på en ojämlikhet. På ytan ser förslaget om att 85 % av alla ambulans körningar ska nå fram till patienten inom 20 minuter ganska bra ut. Men när man sedan i det tunna underlaget ser att det är ett länssnitt där man idag inne i städerna når 96% av patienterna inom 20 minuter och i resten av länet har mycket sämre siffror inser man enkelt att det är stor del av medborgarna i länet som ska få vänta längre. Det duger inte. Landstinget kan inte skapa en strukturell ojämlikhet som diskriminerar medborgare på landsbygden och i de mindre orterna. Ska man använda detta mål om 85% så måste det gälla ALLA ambulansstationers utryckningar var för sig inte som en enda länsklump. Återigen bevisas det att de rödgrönas underliggande strategi är små steg då och då mot försämringar och centralisering mot städerna. I morgon lägger vi från Alliansens andra förslag - hoppas de rödgröna tar sitt förnuft till fånga!

Inga kommentarer: