onsdag, december 08, 2010

ambulansdiskriminering

Så har då Kalmar län bestämt sig för att diskriminera de av länets invånare som bor i mindre orter och på landsbygden. De rödgröna klarade inte av att ändra sig och lyssna på argumenten utan istället körde man av vägen... och valde att inte lyssna.

vi begärde från allianspartierna att målet om att man ska nås av ambulansen inom 20 minuter åtminstone ska gälla alla länets invånare, men så blev inte beslutet. Istället är det ett genomsnitt på 85% av ambulansutryckningarna som ska nå fram inom 20 minuter. Det betyder att eftersom man i våra tre städer har väldigt goda siffror så väger det mer än väl upp de mycket sämre siffrorna för resten av länet. På styrelsen redovisades inte hur det ser ut i hela länet, men dock den del där det är sämst - Gamleby. Där når man endast vid 35% av utryckningarna patienten inom 20 minuter - det är otillständigt och oacceptabelt men med de rödgrönas beslut kommer man få leva med det också framöver.

Att landstingsstyrelsen fattar beslut om diskriminerande mål är helt ofattbart och något som måste bekämpas!

Inga kommentarer: