fredag, december 17, 2010

kvalitet avgörande - bra jobbat högskoleverket!!

Idag har Högskoleverket redovisat sina beslut angående vilka lärosäten som ska få ge examina för de olika lärarutbildningarna som omfattar de yngre eleverna. Att det varit en tuff granskning och prövning framgår av att det är många som inte får tillstånd att ge examina därför att man håller inte kvaliteten. När inte universitet som Uppsala och Stockholm får tillstånd så är det det ju dels ett uttryck för att vi har och har haft brister i lärarutbildningen i Sverige, men att det nu stramas upp. Men det är ju också ett uttryck för att kvalitetsarbetet på alldeles för många universitet och högskolor inte fungerar. Denna kvalitetsordning som är rent akademiskt grundad ger förutsättningar för att stärkt kvalitet i lärarutbildningen, vilket är ett viktigt politiskt mål för Alliansregeringen. Därför är den tuffa granskningen också en framgång för regeringen (DN). Sedan kan det konstateras att det är bra att den gamla ordningen där politiken och utbildningsdepartementet prövade examensrättigheter är borta. Det finns skäl att tro att ett politiskt beslutsfattande hade aldrig klarat av att fatta dessa beslut - opinionstrycket hade blivit för stort. Men med de rent professionellt grundade akademiska prövningarna som nu skett så var det möjligt att skärpa kvalitetskraven och driva igenom dem  - det är bra!

Sedan är det ju väldigt skönt att Linneuniversitet klarade granskningen ( SR kalmar ) och fick fullvärdig examensrätt - det känns bra för framtiden!

Inga kommentarer: