söndag, december 05, 2010

Underkänt Trafikverket

I fredags körde jag från Emmaboda till Linköping via E22:an och idag söndag har jag kört via inlandet tillbaka. Nog för att jag tidigare fått uppleva att Trafikverket inte sköter järnvägen som man bör och skyller på allt och andra, men nu är det uppenbarligen så att man inte heller rustat sin snöröjning av vägarna så att den klarar behoven. Det har, trots att det inte varit något ymnigt snöande under dessa dagar, varit väldigt dålig snöröjning av vägarna jag kört. Det har varit stora snösträngar, moddigt och spårigt. Helt enkelt bedrövligt!

Trafikverket har ju satsat mycket på höjd trafiksäkerhet med vajerräcken mm de senaste åren för att närma sig nollvisionen, men när det gäller snöröjningen verkar det vara borttappat som mål. Det är inte underligt att bilbärgarna har högsäsong! Ska inte detta bli en katastrofalt dålig vinter för trafiken så måste snöröjningen förbättras radikalt, som det nu är - är det bedrövligt!

Inga kommentarer: