torsdag, december 09, 2010

hotet mot friheten - hoten mot wikileaks

De senaste veckorna har avslöjandena från wikileaks duggat tätt genom världens olika mediaföretag. De har alla i olika grad redovisat och analyserat olika amerikanska dokument som berör olika frågor runt om i världen. Det är säker så att en del av denna publicering är skadlig, men wikileaks har gjort publiceringarna möjliga, men det är tv, tidningar och radio som utifrån sin nuyhetsvärdering och sitt publicistiska ansvar publicerar. Vilket betyder att hade de haft materialet från en annan källa så hade man också då publicerat.

Därför är det väldigt märkligt att wikileaks jagas världen över eftersom detta till slut är en informationsfrihetsfråga och yttrandefrihetsfråga som måste sägas var överordnad andra intressen. När vi tummar på den då har vi ett gravt sluttande plan mot ofrihet!  Därför är det väldigt oroande när det räcker med små hotelsebrev till Mastercard, PayPal, Visa etc för att de ska sluta förmedla pengar till wikileaks vilket olika media berättar om ( DN, SvD, Aftonbladet) . Ingen är åtalad eller dömd för brott och innan dess borde det vara helt naturligt att man inte agerar på hotbrev även om de kommer från USAs utrikesdepartement. Annars skapas ju en väldigt stor rättsosäkerhet - du kan i praktiken få hela din verksamhet förstörd om en myndighetsperson på något statligt organ finner dig misshaglig och skickar brev om att ni (finansinstitutet) bör inte förmedla pengar åt den eller den verksamheten. I debatten om Wikileaks står stora värden på spel och kampen mot terrorismen kan aldrig vinnas med större ofrihet utan den kampen måste bedrivas på starka demokratiska värden - annars kan den ju lika gärna vara, eller?

Inga kommentarer: