torsdag, maj 31, 2012

RUT och hemtjänst

De senaste dagarna har i olika media redovisats användningen av både RUT och ROT. Barometern hade ett väldigt intressant reportage häromdagen (tyvärr ej på webben) om hur RUT växer och ger arbetslösa arbete. Och det ska man komma ihåg det var ett av de viktiga skälen för skapandet av RUT systemet.

När jag har varit ute på olika besök i länet och mött både RUT företagare och människor som använder RUT så är det ett bestående intryck, man gör det för att man kan bestämma själv över vad som görs, man känner den som kommer och man styr när det görs. För många äldre har det varit ett huvudmotiv, att slippa gå igenom hemtjänsten behovsprövning och dess styrande effekt på vad som görs, när och vad. Dessutom är det ju så att RUT tjänsterna i bland fyller ut sådant som inte faller inom socialtjänstlagens reglering av vad som ska vara hemtjänst. Därtill är det så att RUT kan för den som inte har så stora behov av städhjälp vara billigare än att anlita hemtjänstsystemet.

Jag måste därför erkänna att jag blev negativt överraskad när jag i morse hörde och sedan läste Radio Kalmars nyhetsinslag om en kvinna på Öland som använder RUT och som lite drastiskt uttryckte det "jag vill ha städat i mitt skafferi och på andra håll så jag inte får kackerlackor..." Hela vinklingen av inslaget går ut på att borde inte det vara så att det hon vill ha hjälp med är hemtjänst och underförstått är det inte dålig hemtjänst som inte ger det....
Jag menar att det är ett väldigt tveksamt perspektiv på vad som ska vara hemtjänst. Hemtjänsten har huvudfokus omvårdnad och omsorg och den ska behovsstyras. Det är länge sedan hemtjänst var fokuserat på städning och renhållning. Kvaliteten i hemtjänsten ska mätas på den helheten och på förmågan att möta växande behov, inte på förmågan att städa! Dessutom är det ju så att RUT är ett annat sätt att genom offentliga insatser göra hemservice tillgänglig, så ur samhällsstödsfunktion torde det ju för enskilde spela kvitto om man tar emot det som RUT eller hemtjänst, särskilt som RUT upp till en viss nivå av nyttjande är billigare än hemtjänst,

Sedan kan det som kuriosa nämnas att jag har mött kvinnan i fråga och hon hade inget negativt att säga om hemtjänsten utan bara positivt att säga om RUT tjänsten hon hade. Men det kanske var en för enkel nyhet för Radio Kalmar...!

Läs också Pierre´s blogg!

3 kommentarer:

Glenn Möllergren, reporter SR Kalmar sa...

Hej Christer!

Kul att du tar del av vår rapportering!

Möjligen missade du att Elvy Algotsson sade "jag är inte missnöjd" (med den kommunala hemtjänsten) och på olika sätt gav uttryck för att hon förstod att den inte kan hinna med allting.
Lyssna gärna igen!

Inslagen handlade ju hur som helst om en människa med låg inkomst som köper rut-tjänster och är väldigt glad för det - en rapportering som jag gissar att du hade efterlyst om den inte hade funnits.

Sen gör väl olika kommuner olika prioriteringar. KD-politikern och pensionärsföreträdaren Chatrine Pålsson Ahlgren berättade under torsdagen att utvecklingen går mot ett fokus på omvårdnad och att övriga uppgifter måste lösas på ett bredare sätt - civilsamhället, anhöriga, och, i speciellt utsatta fall, genom att man får söka försörjningsstöd om man inte har råd att köpa till rut-tjänster för att få den städning man förväntar sig.

Men din allianskollega gav också uttryck för att det inte är acceptabelt om äldre personer riskerar angrepp av skadedjur bara för att de inte har råd att anlita rut-tjänster.

Är det Cs mening att hemtjänstbegreppet ska ändras, så att städning m m inte ska ingå i samma utsträckning som det idag gör enligt SoL? I så fall är jag väldigt intresserad av att belysa den diskussionen vidare, så hör gärna av dig!

Bästa hälsningar
Glenn Möllergren
reporter SR Kalmar
0480 45 80 34

Christer Jonsson sa...

Glenn tack för kommentaren och försöket att klargöra men min synpunkt gäller det valda perspektivet både i redigering och i upplägget - vad som var nyheten. Centerpartiet tycker det är bra att för den som har mindre omsorgsbehov så kan man lika gärna använda rut som hemtjänst. ofta är RUT billigare.Om en kommun inför LOV i hemtjänsten så kan större städinsatser köpas till vilket vore alldeles utmärkt. Jag tror inte vi behöver en förändring av socialtjänstlagen - vi behöver bara skapa möjligheter för våra äldre att bestämma mer själva!

Anonym sa...

Hej igen! Tack själv Christer!

Jag förstår din tankegång och det är väl inte obekant att vi i journalistiska sammanhang gärna vill lyfta fram tydliga detaljer för att öppna en diskussion om en större helhet. I det här fallet var det Elvy Algotsson som berättade om att hon inte ville ha kackerlackor i skafferiet som hemtjänsten inte har tid att städa - och därför köper hon in rut-städning, och är mycket glad för den möjligheten.

Reaktionerna både från dig och från din KD-kollega är, i korthet, att hemtjänsten faktiskt ska inriktas mer på omvårdnad och mindre på service.

Men det finns inte utrymme för en sådan prioritering enligt SoL (därav min fråga). I förarbetena till lagen framgår att serviceuppgifterna ingår i hemtjänstbegreppet - alltså i det som kommunen ska stå för och bara får ta ut taxa upp till c:a 1700 i månaden (om det finns avgiftsutrymme).

I Elvys fall är det uppenbart att hemtjänsten inte har ambitionen att hålla så rent som man normalt kan förvänta sig - städning av skafferi, ugn, spis, kyl, frys etc måste nog ändå ses som normal städning.

Det finns ingenting som hindrar kommunen från att ta in en viss personal till serviceuppgifterna, och annan personal till omvårdnaden. Det kan göras i kommunal regi, eller som entreprenad. SoL tvingar INTE vårdutbildad personal att syssla med städning. Det kan städutbildad personal göra. Deras utbildning bör i så fall kanske kompletteras med en omvårdnadsorienterande kurs, för att även den personalen (till skillnad från rut- och lov-företagens personal) lyder under lex Sarah och rent allmänt måste kunna slå larm om äldres förändrade hälsotillstånd.

Hur ser du på den saken?

Bästa hälsningar
Glenn Möllergren, SR Kalmar