tisdag, maj 15, 2012

Ett hållbart parti!

I slutet av april tog centerpartiets förtroenderåd en politisk agenda för de kommande åren. Huvudbegreppet i denna framtidsagenda är Hållbarhet - eller Centerpartiet det hållbara alternativet.! Baserat på detta begrepp och det faktum att vi har ett idéprogram som är mer än tio år pågår nu ett brett politikutvecklingsarbete. Dels för att förnya idéprogrammet och dels för att ta fram politik på angelägna områden bl a välfärdspolitiken och miljöpolitiken. Alla dessa politikutvecklingsinsatser bedrivs utifrån vård värdegrund och med hållbarhetsperspektivet som ett grundläggande förhållningssätt.

Utvecklingsarbetet som bedrivs väldigt öppet, bl a en helt öppen wiki för idéprogrammet har också lätt till flera politisk inspel. Ett fick mig att reagera förra veckan när partiets välfärdspolitisk grupp hade en debattartikel i DN om välfärdens finansiering och då använde, olyckligt tycker jag, begreppet ransonering. I en annan artikel i helgen i GP förs argument fram för en utvecklad arbetslinje osv. Centerpartiet håller på att bli en viktig idémotor bland de borgerliga partierna. och vi blir det utifrån en socialliberal och grön värdegrund med hållbarhet som ett grundläggande perspektiv.

I en ledare i Barometern kommenteras vår arbete och jag måste erkänna att det är en märklig argumentation den bjuder på.
1) Den argumenterar för att centerpartiet borde fokusera landsbygdens intresse, och att det går inte att forma en politik som möter värderingar och behov oavsett var man bor. För en tidning som ska stå på en konservativ värdegrund förefaller det vara en märklig ansats. Det borde vara självklart att partier ska formas inte utifrån att tillfredsställa intressen och grupper utan drivas utifrån en ide och värdering om samhällsutvecklingen. Det finns hos barran en argumentation som är något tröttsam att möta för det verkar vara så att det är bara centerpartiet som har ansvar för att hela sverige ska kunna leva. Att det är bara vi som tar det ansvaret - det håller vi med om, men det är fler som borde göra det. För mig som centerpartist är det självklart att det är bara utifrån en värdegrund som håller för hela Sverige som man också kan skapa lika villkor i hela Sverige.

2) I avslutningen av ledaren har skribenten en minst lika förvånande ansats. Där skriver man att om det skulle bli lika villkor så är det bara storstäderna som tjänar på det. Och underförstått landsbygden och småorterna behöver bidrag för att överleva. Det är en förvånande slutsats av en moderat tidning!! Dessutom är det så att vi har långt ifrån lika villkor i landet idag och det är ju därför storstäderna hela tiden kan ta för sig. Det finns en stor infrastrukturskuld i det här landet, det finns brist på bredband, det finns brist på likvärdig tillgång till offentlig service  osv och på nationell nivå är vi rätt ensamma om att ta denna fighten. Om barometern vill delta i kampen vore ju ett antal ledare om betydelsen av att genomföra skatteutjämningsförslaget på sin plats, eller att rikta skarp kritik mot de ledande politiker som står nära tidningen som inte ger lika villkor för infrastrukturen etc. Lika villkor, företagande och entreprenörskap är vägen framåt - inte bidrag!


Inga kommentarer: