fredag, juni 01, 2012

Narkolepsi och ansvar!

Jag har tidigare skrivit om de som drabbades av narkolepsi efter vaccineringskampanjen mot svininfluensa. Jag tycker det är oerhört viktigt att de får allt stöd som är tänkbart från samhället, eftersom de får betala ett ris för det skydd som vi ville ge på bredden till oss som lever i Sverige.

Men det är ju också viktigt att reda ut varför man fick narkolepsi, vilka orsakssamband som finns. Jag hade nog inbillat mig att berörda myndigheter hade tagit detta på allvar och gjort både breda och grundliga studier. Men av dagens redovisning i EKOT så inser jag att så är det nog inte.

Narkolepsiföreningen (ideell förening) har på eget initiativ granskat journaler för de lite över 200 som drabbats för att söak samband och funnit ett intressant sant sådant - de är alla vaccinerade från 12 gemensamma batchar och från övriga finns inga redovisade case. Det är jättebra att föreningen tagit detta initiativ, men det borde varit någon av de forskningstunga myndigheterna som tagit sitt ansvar. Nu hoppas jag att detta blir en väckarklocka för berörda myndigheter att söka vidare på detta spår för inför framtiden. Det är av stor betydelse om vi kan reda ut vad som ledde till att, helt fick över 200 barn och ungdomar narkolepsi. Saknar vi bra svar nästa gång vi ska göra en vaccineringskampanj inför hotet av en pandemi så kommer många att undvika att vaccinera sig och då har vi skapat helt andra bekymmer. Så myndigheter ta ansvar även för att reda ut orsaken!

Inga kommentarer: