torsdag, maj 03, 2012

bedrägligt förfarande...

Igår presenterade den rödgröna majoriteten i landstinget det man kallar budgetriktlinjer för landstingets budgetarbete 2013 och framåt. Det är en mångordig skrift med vaga beskrivningar och utan prioriteringar eller tydliga riktlinjer. Det är bedrövligt att man inte ger besked i frågor som människor i länet undrar över, såsom varför ambulansen i Löttorp inte ska fungera som i resten av länet och i enlighet med de löften man ställt ut tidigare. Eller varför den palliativa vården i norra länet inte ska få förutsättningar att bli så kvalitativ som krävs. Besked saknas också om unga vuxnas utveckling i länet osv osv.

Men det som stör mig mest är att de åker runt och låtsas som om man vill något men att man inte råder över situationen. Mest parodiskt är det på Öland och frågan om Ambulansen både på södra Öland och norra Öland. Där man i både östran och barran ( i inget fall på nätet nu) låter påskina att man vill, men... om det nu är så att man vill så är det ju bara att i riktlinjerna ge uppdraget till landstingsdirektören att i budgetunderlaget för 2013 inarbeta ett förslag om 90 sek ambulans i både Löttorp och Mörbylånga. Det är ju det som majoritetsansvar innebär. Nu tar de inte det varken på detta område eller på andra utan låtsas som att det är utanför deras makt - varför gör de rödgröna sig maktlösa? Att vara i majoritet innebär att ha makt över budgeten och dess prioriteringar, luftiga välvilliga uttalanden i tidningar är inget värt om de inte följs upp av förslag och beslut - det blir på gränsen till bedrägligt förfarande....

Inga kommentarer: