onsdag, maj 02, 2012

Vaccinets konsekvenser

För några dagar sedan hade Barometern (tyvärr inte på nätet) en stor artikel om en familj i Kalmar där sonen drabbats av narkolepsi efter att ha fått svininfluensavaccinet. Berättelsen är både sorglig och tragisk och det är lätt att inse de svårighet och bekymmer som både sonen och familjen drabbats av. För alla oss som läser det är det en signal om att det finns nästa inget som är säkert. Vaccinet som väldigt många av oss tog på samhällets uppmaning och för att skydda oss gemensamt från smittspridning fick för ett antal människor förödande konsekvenser. Jag var en av dem som uppmanade människor att vaccinera sig, det skulle jag göra idag igen. Därför att ett utbrott av en pandemi skulle få så enorma effekter på vårt samhälle och drabba många många fler än vad som nu skedde nä'r vi vaccinerade oss, det blev inget stort pandemiutbrott.

Men för framtiden är det oerhört viktigt att om vi svenskar återigen ska vara solidariska, vaccinera oss när nya pandemirisker uppkommer, så måste samhället genom landstingens ömsesidiga patientförsäkring och staten ta ett stort ansvar för att skydda dem som nu drabbades. Ge dem ekonomiska möjligheter att leva ett fullgott liv, få all den vård som är behövlig och möjlighet ta att ta del av framtida forskningsrön. Det är bara så som vi kan säkra en framtida solidaritet. Om vi sviker dem som nu drabbades är risken stor att för många nästa gång det kommer en pandemi säger - jag ställer inte upp, jag vaccinera mig inte - jag tillhör inte någon riskgrupp etc. Det vore förödande!

Därför kära ansvariga på LÖF och socialdepartement - bli tydliga om att vi som samhälle tar vårt ansvar såsom dessa individer tog sitt samhällsansvar när de vaccinerade sig.

Inga kommentarer: