måndag, maj 07, 2012

Glasriket och framtiden

I lördags besökte jag berättarcafeet i Boda på Glassfactory, som denna gång handlade om glasriket och framtiden. Det var ett bra arrangemang, med många olika perspektiv och tankar. Men tyvärr saknades det glödheta och innovativa som ska ny skjuts. I inledningen av eftermiddagen lyftes fram de glada åren i slutet av 60-talet och början av 70-talet då stora delar av det gäng konstnärer som stått för glasrikets utveckling kom hit. Det gav en förnyelse, med tekniker, former, färger och det var både konstnärlig förnyelse och kommersiell utveckling. Men sannolikt var det kanske då en del av de långsiktiga strategiska misstagen gjordes. Ett historiskt bekymmer är att inget av de stora glasföretagen har kunnat ta betalt för varumärket och för hantverket på den ordinarie produktionen. Konstglasen har säkert haft bra marginaler. Men på den konsumentinriktade produktionen med ett Orrefors varumärke eller Kosta Boda varumärke har man aldrig lyckats etablera premiumpriser. Vilket medfört att det alltid varit en ekonomiskt pressat. För att motverka detta inleddes på 70-talet den stora sammanslagningen av bruk, genom stordrift och färre bruk skulle man klara konkurrensen och framtiden. Jag tror att det var ett historiskt strategiskt misstag. Det minskade mångfalden, minskade den viktiga förnyelsen och innovationskraften. Dessutom underminerade det tillgången till kompetens - duktiga glasblåsare, vilket över tiden är den helt avgörande konkurrensförmågan! Tyvärr verkar OKB´s ledning inte sett betydelsen av mångfald och de fortsätter nu koncentrationen ytterligare och kommer om man fullföljer planerna bara ha ett glasbruk kvar. Det är spiken för OKB, därför att man skapar inte tillräcklig bra bas för utveckling så.

Ska glasrikets utveckling vändas måste vi hitta en modell för mångfald, fler bruk, fler innovationsmöjligheter. Då framkom som jag ser det två viktiga frågor:
1) Kostnaderna för att driva ugnar - här behövs teknisk utveckling som gör att de enorma energikostnaderna kan begränsas och bringas under kontroll
2) Distribution och marknadsföring är et gemensamt problem för alla aktörer och här borde det finnas möjlighet till gemensam utveckling och branschinsatser.

Därtill är det självklart att glasbruken som upplevelseindustri måst förstärkas, men ska de finnas som upplevelse måste de ha konkurrenskraftiga produkter som säljer i världen inte enbart i Småland!

Inga kommentarer: