tisdag, maj 22, 2012

rödgrönt haveri för trafiken

Idag har vi haft landstingsstyrelse och bland allt annat hanterat KLTs ekonomi och den röda majoritetens förslag att hölja biljettavgifterna. Det är uppenbart den enda strategi de känner - skyffla över kostnader på resenärer och medborgare. Från Allianspartiernas sida lade vi ett heltäckande alternativt förslag med syfte att på allvar komma till rätta med de ekonomiska bekymren och skaffa en bättre plattform för framtiden. Vi föreslog bl a:

att     ett fungerande biljettsystem anskaffas som är tekniskt möjligt att integrera med våra grannlän och därmed skrota det system vi har idag som så uppenbart inte fungerar!
att     ett noggrant system för granskning och uppföljning av biljettbetalning införs - det har utvecklats en kultur som gör att det slarvas med att ta betalt, i många fall för att vi har ett krångligt och icke fungerande biljettsystem
att     en utredning görs för att pröva trafiken på Bockabanan - den kostar 11 miljoner att driva runt och det är väldigt liten passagerar potential. Vi tror man igen måste fundera på om detta är rätt satsning!
att     en extern granskning genomförs där jämförelser med andra trafikverksamheter i landet görs för att ta fram ekonomiska förbättringsområden- vi skryter i landstinget i kalmar län att vi gärna jämför oss med andra, nu behöver det göras för trafiken där vi så uppenbart har svårigheter.
att     planerna på att lägga ned resecentrum på ett antal platser endast genomförs under förutsättning att man kan hitta andra lösningar som tryggar resenärernas tillgänglighet och service - det är oansvarigt att initiera nedläggningen utan att ha ett alternativ. 

Alla dessa förslag röstade majoriteten ner och det är nu deras fulla ansvar vad som sker med biljettintäkter och resecentra - ett tungt ansvar! Vi var och är beredda att stödja en taxehöjning om man bredda beslutet men att bara skyffla över kostnader på passagerarna är vi inte beredda att göra!

Vi får se om de har tänkt om till landstingsfullmäktige - men väldigt lite talar för det!

1 kommentar:

Mats sa...

Tema: Att inte ha sjukdomsinsikt.