fredag, augusti 14, 2009

vägarna är dåliga och osäkra

Idag har vi fått ännu et bevis för att länets vägar inte håller kvalitetsmässigt. Vägverket har presenterat förslag enligt SR Kalmar till nya hastighetsgränser. Och vad sker, jo med ett undantag så föreslår man sänkta hastighet. Så 90-vägar skall bli 80-vägar. Det är säkert rätt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Men det illustrerar det vi från länet sagt så länge - vägarna är för dåliga och håller inte tillräcklig kvalitet. Vägverkets förslag förstärker vår legitima krav på mer pengar till infrastrukturen i länet!

Inga kommentarer: