lördag, augusti 15, 2009

ljusglimt och bristande kunskap

Igår presenterade SKL en ny skatteprognos och för första gången på ett år så reviderar man siffrorna uppåt. Det är 2008 års utfall som blivit bättre, det är skönt. Det visar att fallet i ekonomin stoppats upp och att 2008 inte blev så illa som man trodde - skönt! Politiskt visar det också att regeringen hanterat frågan bra när man inte blåste iväg en massa pengar i våras utan hade kylan och strategin att våga hålla på hanen något. Det ger nu förutsättningar för strategiska satsningar i höstens budget!

Sedan är ju detta med ekonomi lite svårt och kanske särskilt för Dagens Medicin.... men när de nu rubriksätter den förbättrade prognosen så hävdar man att det beror på att Svenskarna blev rikare 2008 som det ekonomiska läget har förbättrats för landstingen. Så är det inte! Det beror på att inkomsterna var bättre än prognosticerat. Hade vi blivit rikare hade inte skatteverket märkt av det eftersom det inte höjer inkomsterna till staten - förmögenhetsskatten är nämligen avskaffad! Jag har tidigare misstänkt att de ekonomiska kunskaperna på Dagens medicin är begränsade efter en ledare häromdagen där man förordade en statlig finansiering av vården med tron att det skulle ge vården mer pengar.... Statens sätt att hantera verksamheter på andra områden talar inte för det! Studera till exempel vilka budgetprinciper man har för att räkna upp anslagen till Högskolorna och till Domstolarna.... Inte tilltalande! Så en lite fortbildning skulle inte skada på Dagens Medicin.

Inga kommentarer: