måndag, augusti 10, 2009

Borg har hittat pengar....

Ja det är spännande, för bara en månads sedan var allt tal om a mer pengar till kommuner och landsting oansvarigt och icke aktuellt. Nu har plötsligt Anders Borg och andra hittat pengar, vilket man meddelat på pressträffar refererade bl a i DN och Barometern. Jag tycker förvisso det är bra att man nu kommit till denna slutsats, men det undergräver finansministerns trovärdighet att så snabbt byta fot och hitta pengar. Dessutom finns det i den senaste tidens utspel ett starkt oroande moment, partierna börjar var för sig budgetförhandla i media - det är inte bra. Det bara skapar fler solospel och större otydlighet i ett Alliansbygge som så här långt varit starkt. Borg och Reinfeldt borde vårda Allianskonceptet bättre co regeringens trovärdighet.

Inga kommentarer: