torsdag, augusti 20, 2009

Sjukvårdsdelegationen överens - ingen avgift

Nu har vi gemensamt hanterat rekommendationen om pandemivaccinering.
Diskussionen har varit bra och det känns bra att vi mellan partier och olika delar av landet delar bilden att nu måste allt göras för att detta ska bli en framgångsrik process som innebär att vi kan minimera risken för en stor grupp sjuka i influensa i höst. Vaccineringen är en försäkring som vi gemensamt nu ska ta, men det kräver att så många som möjligt också vaccinerar sig.
Rekommendation tar också ställning för att ingen avgift ska tas ut - efter den diskussion som varit är det bra. Vi pekar också på betydelsen av att alla aktörer som kan medverka i vaccineringsprocessen gör det och att kommuner och företagshälsovårder har ett särskilt ansvar att ställa upp. Hoppas denna tydlighet kan göra att vi i vårt län blir överens med kommunerna om att dessa ska ta ansvar för att vaccinera skolbarn, våra äldre i äldreomsorgen och sin egen personal.

Inga kommentarer: