lördag, augusti 29, 2009

Jämlik vård - laglig rätt?

Det finns många perspektiv på svensk sjukvård. I ett internationellt perspektiv är kvaliteten hög och ganska jämlik både vad gäller tillgång till vård och likvärdig kvalitet. Men det är samtidigt ett faktum att vården inom Sverige är ojämlik i många avseenden, både vad gäller män och kvinnor, vuxna och barn, högre utbildad och mindre väl utbildad, men också geografiskt. Därför är det viktigt för mig och för många politiker att försöka göra vården mer jämlik.

Det är bra att moderaterna i sin utveckling av sjukvårdspolitiken tagit sikte på en mer jämlik vård. Men jag måste skriva att jag är förvånad över den väg man väljer och det perspektiv man har som det bl a redovias i DN .Såvitt jag förstår så väljer man enbart ett geografiskt perspektiv, dvs skillnaderna som finns mellan olika delar av landet, men negligerar i praktiken andra och skulle jag skriva viktiga skillnader i mäjligheterna till jämlik vård. Det är dessutom en märklig lösning man anvisar - lagstiftning baserad på påbud från stockholm.

jag inser att när moderaterna nu i inte längre säger sig vilja avskaffa landstingen och inte vill ha en sjukvårdsförsäkring så söker man andra vägar att göra landstingen onödiga. Och en lagstiftning baserad på påbud om vilken vård som ska ges innebär att man inlett nedmonteringen av landstingen - tror man... För mig avslöjar det mest en bristande förståelse för hur sjukvården som kunskapsintensiv professionaliserad verksamhet fungerar. Man kommer aldrig genom diktat i lag från stockholm skapa en jämlik vård. Det gör man bara genom kunskapsutveckling, kunskapsspridning, konstanta jämförelser av vårdarbetet i olika delar av landet och arbete med att genom professionen utveckla gemensamma riktlinjer för vården. Det är bara så jämlik vård kan skapas utan att man tar bort den positiva dynamik som finn i svensk sjukvård med olika sjukvårdshuvudmän som prövar olika vägar för en förbättrad vård. För mig framstår tanken på lagstiftning om vilka behandlingar som ska ges och vilka mediciner som ska ges som ett slags medicinskt gosplan - bevare oss för detta!

Inga kommentarer: