tisdag, juli 07, 2009

Vårdval Stockholm på rätt väg

I dagarna har det publicerats en ny rapport om Vårdval Stockholm. Den visar att man uppnått det som var det allra viktigaste syftet med modellen i Stockholm - öka tillgängligheten till Läkare och då särskilt i svagare områden. Det har uppnåtts. Det är intressant att notera att Dag Larsson (s) är ganska försiktig i sin kommentar, trots att man tidigare från S varit så kritiska och använt väldigt högt tonläge. Men jag tror att man nu börjar inse att en stor majoritet av stockholmarna är positiva till vårdval stockholm och att man för att kunna vinna valet nästa år måste tona ner sin kritik. Det är väl det som kalla omvändelse under galgen....

Inga kommentarer: