torsdag, juli 02, 2009

bättre järnväg är möjlig

Nu har förslaget till den nationella transportplanen presenterats och Barometern rapporterar att Banverket förbereder inga satsningar på Kalmar - Alvesta. Oavsett regering så är Banverket sig likt man blundar för behoven i vår region. Men man ska inte ge tappt, nu kommer en intensiv remissperiod där vi från länet tillsammans med våra grannar får agera och argumentera. Jag tror också att det i den processen kommer visa sig klokt det beslut vi tog i regionstyrelsen att avsätta pengar som kan användas för att bidra till att finansiera mötesstationer mellan Kalmar och Alvesta. Med dem som en del av argumentationen förutsätter jag att vi kan övertyga Banverket och om det inte går i nästa skede Åsa Torstensson och hennes medarbetare i departmentet. Även om det just nu inte se helt enkelt ut är jag övertygad om att vi kommer att få till en lösning med minst två mötestationer de kommande åren!! Någon får klaga om det visar sig att jag hade fel när besluten tas kring jul, men jag är optimist på samma sätt som jag var optimist om upprustningen av Emmaboda - Karlskrona.

Inga kommentarer: