fredag, juli 03, 2009

Den blinda punkten

Skatt mot jobb, ja det är dagens debattinlägg från den röd-gröna oppositionen på DN debatt, som förövrigt tenderar att bli alltmer röd än grön. Skatteutspelen har de senaste dagarna duggat tätt. Men hur är det med den argumentation som man anför, kan man eller bör man ställa jobb mot skattesänkningar. Svaret är nej!! Men detta verkar vara en blind punkt för det rödgröna gänget.

Skattehöjningar innebär alltid att staten drar in konsumtionsmöjligheter och investeringsmöjligheter från företag och oss som enskilda, dvs minskar aktiviteten i ekonomin och därmed minskar antalet jobb. Har man tur så lyckas staten portionera ut skattepengarna till nya initiativ som kan ge jobb. Men det förutsätter att staten skulle vara lika effektiv på att använda pengar som företag och oss enskilda. Historien talar ju ett annat språk - staten är inte en offensiv jobbskapare utan varje gång man drar in pengar, för ofta vällovliga syften så tappar man pengar på vägen som inte leder till nya jobb.

Därför är dagens utspel från det rödgröna gänget ett hot mot den ekonomiska utvecklingen och riskerar att förlänga lågkonjunkturen istället för att förkorta den. Därför om man i detta läge ska ställa jobb mot bevarade skattesänkningar så är svaret det omvända - dvs bibehåll skattesänkningarna och dagens nivå på beskattning så är chansen större att lågkonjunkturen förkortas än om man startar höjer skatten och hoppas på statens insatser.
Den rödgröna oppositionen är snart bara röd och det förefaller som vänsterpartiet vinner debatt efter debatt så grattis vänsterpartiet era framgångar måste ni vara mycket lyckliga över.

Inga kommentarer: