lördag, juli 04, 2009

Moderatledaren och klimatet

Det är inte mer än tre år sedan Reinfeldt i valrörelsen 2006 inte bara negligerade klimatfrågorna utan också tonade ned hotet. Moderaterna som parti har inte varit varken miljöpolitiskt intresserade eller klimatintresserade förrän efter maktskiftet 2006. Det är därför väldigt glädjande att lyssna till den positionsförändring och insikt som Fredrik Reinfeldt visar upp i sitt Almedalstal och som refereras i DN och SVD. Men det vore klädsamt att då och då erkänna att den position han och Moderaterna har idag är ny och att man nu försöker negligera sin egen historia av förnekelse. Det vore också klädsamt att någon gång åtminstone honorera miljörörelsen och de partier som under lång tid och periodvis under stort motstånd drivit frågorna och bildat opinion. Det skulle öka trovärdigheten i det engagemang som Reinfeldt nu visar upp och som är nödvändigt för att vi ska nå framgångar i Köpenhamn i december.

Talet i Almedalen var statsmannamässigt, föga publikfriande och principiellt. I det avseendet var det bra och kommer reta den rödgröna sidan eftersom de med ett extremt litet undantag inte blev omnämnda under helat talet - det är också ett sätt att markera att en spelar i en annan liga nu och förhoppningsvis också efter valet 2010!

Inga kommentarer: