onsdag, juli 15, 2009

Organdonationer..

I dagarna har det uppstått en en debatt kring organdonationer utifrån en sammanställning som visar att de regionala skillnaderna är stora och att Kalmar län är sämst i landet, eller som Basse skriver... Pallplats igen. Jag tror att att kollega Pierre Edström har en poäng i att vi från landstinget har att arbeta mer med frågan. Men i den artikel som Barometern har med en intervju med sjukhus chefen på länssjukhuset så framgår också att det handlar om en inställning hos professionen. Där må¨ste nog frågan lyftas ytterligare. Enligt min mening så borde det vara självklart att om en individ av ett eller annat skäl är hjärndöd och skulle kunna bidra till en organdonation och bär ett donationskort så borde det vara självklart att man från sjukvården gör vad man kan för att det ska ske. Enligt sjukhuschefen är hälsosjukvårdslagen oklar eftersom den säger att man ska se till patientens bästa och då är inte organdonation självklar underförstått. Men om jag bär ett donationskort och på det sättet talat om att jag vill bidra, så måste det jui faktiskt vara enligt patientens bästa eftersom man följer dennas vilja.

Inga kommentarer: