måndag, februari 11, 2013

Bilden av KLT

Idag redovisas den årliga kollektivtrafikbarometern som visar hur allmänhet och resenärer i länet uppfattar kollektivtrafiken, hur den fungerar och vilken tillit man har till den. För mig är kollektivtrafiken oerhört viktig och som ledande politiker i länet använder jag den regelbundet. Men de senaste åren har inte varit bra och fortfarande har man inget fungerande biljettsystem, de senaste veckorna har jag löst biljett flera gånger, men inte alla gånger kunnat ta ut den eftersom maskinen som ska leverera den inte fungerar. Så här är det varje dag runt om i länet. Det skadar ekonomin i trafiken och det skadar bilden av en fungerande kollektivtrafik.

När då KLT idag ska informera om resultatet av den senaste undersökningen och skickar ut ett pressmeddelande så framställs det som om utvecklingen gått åt rätt håll, trots att undersökningen visar det motsatta om man ser till helheten. Kundnöjdheten är den lägsta sedan 2008 och betydligt lägre jämfört med resten av landet. De som reser varje dag är lite mer nöjda, men jämfört med de senaste fem åren så är det den näst sämsta siffran. De som reser i tätort eller landsbygd är inte mer nöjda med trafiken utan i jämförelse med åren bakåt mycket mindre nöjda. Kundnöjdheten med KLT som organisation är den lägsta som har redovisats. Om man ser till resalternativen så är det under förra året ännu fler som anser att trafiken inte kan jämföras med att åka bil.

Jag kan fortsätta uppräkningen längre. Men min tes är följande:
1) Korrekt information borde vara vägledande!
2) Ska man ändra bilden och uppfattningen om hur det fungerar så borde man istället erkänna de problem man har, möta medborgarna där de är, istället för att låtsas som om det är ganska ok.

När man dessutom sätter detta i jämförelse med de mål som förvaltningen satt upp för 2013 så framstår det som att man inte har en klar koppling däremellan. Jag önskar inget annat än att 2013 skulle bli ett vändningens år för kollektivtrafiken i länet, särskilt med tanke på de nya stora resurser som vi satsar från skattebetalarna. Men det är just nu svårt att med den redovisade kollektivtrafikbarometern se att det är på väg att hända.

Inga kommentarer: