onsdag, januari 23, 2013

Rökningens farsot - 2% i mörbylånga - närmare 25 % i Borgholm

Idag på landstingsstyrelsens arbetsutskott har vi fått en redovisning av folktandvårdens arbete (tobaksfritt duo) med att hålla ungdomar bort från tobak! Det finns nu i hela länet och är inriktat mot högstadieungdomar! I de kommuner där de bedrivits en längre tid är det framgångångsrikt - dvs färre högstadieungdomar börjar använda tobak. Men i samband med redovisning så visade man också statistik från länet. Den kommun som har lägst andel rökande bland högstadieungdomar - åk 9 är Mörbylånga som 2012 hade 2,3 % som röker, medan i grannkommunen Borgholm har närmare 25% i samma ålder som gör det! Det är en helt absurd skillnad. Men skälet till att Mörbylånga har så låga siffror är att man där sedan mer än 20 år tillbaka från kommunens sida, främst genom skolan - tillsammans med många andra aktörer driver ett medvetet arbete. Det är uppenbart framgångsrikt. Och det lovar gott för att folktandvårdens satsning också över tid kan bli framgångsrikt - men undran är varför är det så få kommuner som medvetet bedriver detta folkhälsoarbete, inom skolans ram har man trots allt ett tydlig hälsoansvar! Mörbylånga borde utmana övriga kommuner i länet - för att få igång en process!

Inga kommentarer: