tisdag, februari 19, 2013

Cancervård på rätt ställe!

Idag har vi varit samlade i Nässjö för att i vår sjukvårdsregion samtala om en av pusselbitarna för att ytterligare förbättra cancervården. Det är viktigt att skriva att i en internationell jämförelse så har vi i Sverige väldigt bra cancervård med fantastiska resultat om vi ser till helheten. Men det betyder inte att det inte kan bli bättre.

Landet är indelat i olika sjukvårdsregioner och var och en av dem har ett regionalt cancercentrum (RCC) och inom ramen för vårt RCC sydost så ska vi försöka utveckla cancervården. Den pusselbit var ägnat oss åt idag är det som på fackspråk kallas nivåstrukturering eller skulle kunna kallaskvalitetsstyrd arbetsfördelning. Bakgrunden är den att vi för olika diagnoser erbjuder behandling på olika sjukhus. Och baserat på forskning och erfarenhet vet vi att t ex den kirurg som ofta och regelbundet får utgföra ett ingrepp blir skickligare. Det vårdlag som utför behandlingen blir också som team skickligare om de får göra ett ingrepp ofta. Då har vi en del diagnoser inom cancer området som inte är jättevanliga och som kanske i vårt sjukvårdsområde utförs på ett hundratal patienter om året eller t o m färre. Sedan sprider vi ut dessa insatser påflera av våra elva sjukhus och det gör att ingen enhet gör ingreppet särskilt ofta. Det kan betyda att kvaliteten i insatsen inte blir så bra som den skulle kunna bli.

Jag tror att den som är patient om hon får välja väljer den enhet som gör flest ingrepp och har mest vana snarare än den enhet som ligger närmast och det menar jag borde styra våra beslut för framtiden. Jag vet att det är svårt att säga till en klinik att nu ska ni inte göra detta längre, men jag är övertygad om att det är nödvändigt om vi ska ta ytterligare kvalitetssteg i cancervården i vår del av landet.

Det som ytterligare talar för att dessa förändringar är nödvändiga är att våra vårdresultat i jämförelse med resten av landet är inte de bästa, vi har en tydlig förbättringspotential och när vi dessutom lätt kan se att vi har ingrepp som utförs på många ställen men på varje ställe i litet antal så är det ock en signal om att vi måste använda oss mer av en kvalitetsstyrd arbetsfördelning i regionen.

Jag hoppas att dagen samtal blir startskottet på en process som gör att vi om några år kan säga då tog vi ytterligare steg för en bättre cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen!

 

Inga kommentarer: