onsdag, januari 09, 2013

Ett misslyckande för folkhälsan

Ekot redovisar idag hur ökningen av antalet sk gastric-bypass operationer har ökat bland yngre de senaste 10 åren. Låt mig först säga att jag tycker det är bra att det finns en åtgärd att vidta men i samma stund måste jag erkänna att det är ett misslyckande för oss som samhälle med ett stort föräldraansvar, för skola och hälso-sjukvård att våra ungdomar kan utveckla sådan fetma att man redan i tidiga år måste göra en så livspåverkande operation som gastric - bypass. Det är ett uttryck för att vårt förebyggande arbete inte räcker till trots alla kunskaper vi har! Jag läste under senhösten en bok benämnd "ett sötare blod" - mycket läsvärd, men den sätter ju fingret på att vi har kunskap, frågan är om vi använder den?

Det är nu dags att på allvar ändå göra något så att vi slipper denna fortsatta utveckling. Inför i alla grundskolor fysisk aktivitet varje dag, i enlighet med de evidensbaserade erfarenheterna från Bunkeflo projektet. Arbeta i varje kommun med föräldrastöd så att fler har en rimlig chans att byta spår på kosten innan det blivit en praktisk omöjlighet. Från landstingets sida borde vi nu fundera på om det inte av samma skäl som vi nu driver projekt för att motverka rökning runt om i länet borde fundera på mer tydliga satsningar på matfrågorna. Annars får vi fortsätta att öka antalet sk fetma operationer - det är både dyrare och framförallt sämre för våra medborgare!

Inga kommentarer: