torsdag, januari 31, 2013

Patientmaktsutredningen - ett steg framåt

Idag presenteras en av de viktigaste utredningarna inom välfärdsområdet på flera år. Det är på tiden att vi nu i Sverige får en uppdaterad lagstiftning om patientens makt och rätt. Utredningen betyder att vi flyttar fram möjligheterna för varje patient att själv påverka den vård man behöver utan att vi lämnar det grundläggande förhållningssättet att behovet ska styra. Jag tycker det är bra att patienterna t ex ska få rätt att välja vårdgivare oavsett landstingsgränser och avtal mellan landsting. Det kommer säkert bli en intressant diskussion framöver, men för mig som Centerpartist känns det rätt att systematiskt öka patienternas valfrihet och självbestämmande - hoppas nu att socialdemokrater och andra systemkramare vågar släppa greppet om landstingens makt!

 

Här kan man ladda ner utredningen: http://regeringen.se/content/1/c6/20/82/27/df7bb573.pdf

 

Inga kommentarer: