måndag, februari 04, 2013

Landstingets blandade resultat

Idag presenterade landstinget en bokslutsrapport som visar på ett stort överskott 2012 - det är bra och viktigt! Men det gäller att också se varför det blev bra och vad som skett om inte en del extra händelser inträffat.
1) Landstinget fick, liksom landets övriga landsting och kommuner återbetalning av försäkringspengar, beroende på de låga sjukskrivningstalen.... 80 miljoner
2) skatteintäkter blev långt större än budgeterat  47 miljoner
3) intäkten av kömiljarden blev 2012 49 miljoner, vilket är 23 mer än budgeterat,

Så om alla dessa tre inte inträffat samtidigt så hade det inte blivit något överskott alls!
Dessutom är det så att obalanserna i många av verksamheterna kvarstår med - 92 miljoner för sjukhusen, -18 för KLT, - 13 för psykiatrin. Här finns nu den stora utmaningen att nå¨balans och tyvärr finns det inget i det verksamhetsplaner som så här långt redovisats som talar för att det kommer att ske. Det är oroande! Frågan är ju fortfarande vad Anders Henriksson och den röda majoriteten tänker göra, mer än hoppas på staten och ....

Om jag nu inte enbart ska vifta med orosflaggan... så är det glädjande att nettokostnadsutvecklingen har sjunkit och på jämförbara siffror är så låg som 1,9 % - det är bra!

Här kan ni se lt bokslutsrapport, SR Kalmar

Inga kommentarer: