torsdag, januari 24, 2013

dra inte isär länet!

De senaste månaderna har olika händelser och handlingar gjort att jag är väldigt oroade över de tendenser som finns som kan dra isär länet i en tid när vi behöver varandra mer än någonsin!. I somras tog KF i Västervik beslut om att utreda länstillhörighet, ett liknande beslut har strax före jul tagits i Vimmerby KF. Samtidigt förs diskussioner i södra länet om storkommun, som väcker många frågor och splittring mellan partier och kommuner. En annan händelse är trafikverkets utspel igår om att man nu avser att ställa Västervik och Oskarshamn mot varandra för en kamp om vem som ska få bli sydhamnen för Gotlandstrafiken, en kamp som redan skapar bekymmer.

Vi har politiskt i länet varit eniga om att länets utveckling kräver att vi är med och skapar en större region, på vägen dit oavsett om det blir en sydregion eller något annat så kan vi inte ha ett vacum där inget sker och där vi tillåter olika intressen dra isär länet och göra att vi blir försvagade i arbetet med en större region men också i kapacitet att driva utvecklingsfrågor.

Därför krävs det nu ledarskap från länets regionala aktörer - landstinget och regionförbundet, men också länsstyrelsen. Men det krävs också politiskt ledarskap i våra kommuner, länets kommunstyrelseordförande måste se sitt ansvar för helheten och inse att en kortsikt retorisk vinst på hemmaplan kan undergräva den egna kommunen utvecklingsmöjligheter framöver. Hur ska vi kunna prioritera och besluta om gemensamma resurser för utveckling och satsningar i en annan kommun om vi inte vä'ger av våra lokalpatriotiska intressen mot helheten och det längre perspektivet? Sanningen minut för ledarskap närmar sig, klarar vi att hålla ihop när det finns krafter och intressen som lockar till att dra isär länet?

Läs SR Kalmar, Nyheterna, VT!

Inga kommentarer: