måndag, juni 27, 2011

Vart är vi på väg?

En tid före valet 2010 träffade jag en av mina tidigare studenter. Han undrade efter att ha deltagit i några möten i Stockholm med framför allt moderata företrädare för regeringen om det inte fanns någon vision, en borgerlig vision för regeringsarbetet, eftersom han inte kunnat uppleva att det fanns en sådan i de möten han deltagit i. Jag svarade sanningsenligt att nej det tror jag inte....Mitt svar kändes fattig då och gör det fortfarande! När jag nu under våren följt Alliansregeringens arbete och särskilt statsministern, så blir jag mer än orolig, eftersom det saknas en idé om vart han och regering vill ta Sverige. Arbetslinjen är en bra utgångspunkt för en utveckling, men det är inte och kan inte vara visionen, bara ett redskap. Nu har vi några månader för lite friare tankar under sommaren, då borde man ta tillfället i akt att skapa en formulering, en bild som kan skapa en framtidsram för arbetet i höst och då särskilt rama in budgetproppen.

För min personliga del så ser jag några saker som en sådan vision kan innehålla:
- utökat självbestämmande för människor inte bara över sin lön utan också över de välfärdstjänster man behöver
- stärkt integritetsskydd för människor, både mot kommersiella intressen och samhälleliga intressen - ett öppet - digitaliserat samhälle kräver än bättre skydd för medborgarnas integritet
- ett hållbart Sverige både för miljö och klimat, men också för ekonomi och trygghet. Ett hållbart Sverige har mer mångfald i alla dimensioner, därför att mångfalden skapar ett mindre sårbart land

Jag kan nog fortsätta min lilla uppräkning, men min tes är att regeringen behöver lyfta blicken bortom jobbskatteavdragen och delarna i nästa proposition annars förlorar den sin energi och då blir det svårt att möta väljarna 2014! Så Fredrik m fl skapa ett samtal kring framtidens Sverige genom ett spännande ramverk för kommande politiska beslut!

Inga kommentarer: