tisdag, juni 21, 2011

Vart tar vi vägen i regionfrågan?

I eftermiddag har vi i Kalmar haft en välbesökt och intressant konferens kring regionfrågan. Det var ca 250 personer som samlades i Kalmarsalen från hela länet och kringliggande län. Det finns några saker som är tydliga efter denna dag. En sådan är att det finns ett stort stöd för regionförstoring i vårt län, en annan är att vi har en väldigt speciell geografisk situation som kringliggande län har lite svårt att förstå och att det leder till att vi nu samfällt från länet bestämt oss för att skicka ett brev till Skåne för att anmäla att vi vill delta i de kommande samtalen om en sydsvensk region. Men samtidigt skickar ett brev till Östergötland att vi vill slutföra de diskussioner vi sedan flera år haft med dem.

Eftermiddagen visade också att vi "skjuter" på rörligt mål! Det som framtill nu framstått som helt opåverkbart har varit Moderater och Sossars beslutsamhet i Jönköping att snarast skicka in en ansökan om att bilda eget. Nu vacklar det! Efter att Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet och ev fler vägrat acceptera en renodlad Jönköpings ansökan så har man nu förhandlingar som kan innebära att länet visar upp en väldig splittring och "skickar två ansökningar" (se Radio Jönköping). Dessutom kan man se på Radio Jönköpings hemsida att S i länet försöker distansera sig från Moderaterna - så frågan är om det blir en ansökan från Jönköping om att starta eget...?

Min slutsats är att vi nu har några månader på oss att sortera upp frågan och bestämma oss, och det kan bli besvärligt och konfliktfyllt, men vårt politiska ansvar och ledarskap ställer det kravet på oss. Hoppas vi klarar av det!

Inga kommentarer: