torsdag, juni 09, 2011

Är Stockholm sjukt?

Idag har SKL redovisat statistik för antalet läkarbesök i respektive landsting. Den visar inte på något nytt mönster, men det är ändå förvånande att Stockholm som har bland Sveriges yngsta och friskaste befolkning så har man flest läkarbesök per 1000 invånare. I de län som har högre ohälsotal, eller den äldsta befolkningen är antalet besök betydligt färre. Sannolikt är det så att man har en stor mängd läkarbesök som ur medicinsk synpunkt inte behövs. jag tror att man inför framtiden måste hitta bättre metoder så att den som har frågor om sin hälsa och känsla av att något inte är rätt kan få svar på detta utan att gå till doktorn. Man behöver utveckla sjukvårdsupplysning/rådgivning, men här behövs olika appar som kan bistå den enskilde så att man kan känna sig trygg utan att överutnyttja doktorns tid.

Sedan kan man också konstatera att Kalmar län kvalar tydligt in i vänsterligan med stort motsnd mot privata utförare - vi har en väldigt låg andel läkarbesök som görs hos privata vårdgivare. Det betyder att människornas möjligheter att göra egna al är begränsade i vårt län och det är en politisk utmaning att ändra på, särskilt som vänsterpartiet verkar styra dessa frågor i vårt län.

Se Dagens medicin.

3 kommentarer:

Mikael.R.Nilsson sa...

Men Christer jag är inte förvånad över detta, då systemet med vårdvalet premierar många läkarbesök i sin utformning.

Mikael.R.Nilsson sa...

Och vårdvalet är väl mest utbyggt i stockholm med fler privata aktörer

Christer Jonsson sa...

Hej Mikael, det är den enkla förklaringen, men Stockholm har väldigt länge haft en överkonsumtion av besök, även innan vårdvalet infördes... så jag tror vi får se på andra förklaringar också!