torsdag, juni 16, 2011

Tätorterna växer!

SCB har idag presenterat en rapport om befolkningsförändringar i landet, vad gällermhur tätorterna växer. Det finns många tankar som rapporten väcker. Den visar bl à att Stockholm som tätort växt mycket snabbare de senaste fem åren än de fem åren före. I vårt närområde har Växjö tätort vuxit nästan lika snabbt som Stockholm procentuellt och ligger nu på listan övermde 20 största tätorterna. Landet har fått 59 nya tätorter de senaste fem åren, varav endast en i Kalmar län, en ny tätort utanför Kalmar. Rapporten visar också att andelen människor som bor utanför tätorter minskar och att nu bor 85% av Sveriges befolkning i tätorter.

För Kalmar län illustrerar rapporten återigen de växtproblem vi har och att vi på allvar måste fundera på hur det kan vara möjligt att en närliggande stad som Växjö kan växa så starkt. Jag tror ju att att en förklaring är tillgången till bostäder och nybyggandet, där har vi i hela Kalmar län varit dåliga. När man dessutom vet att en stor del av den befolkningsökning som ligger bakom rapportens siffror beror på invandring så är det bara att inse att ska man som län eller kommun intressera invandrare - nybyggare, så måste man skapa intressanta tätortsmiljöer som attraherar och som ger möjlighet till arbete och utveckling.

Men rapporten har också en politisk innebörd, det parti som kan läsa av de växande tätorternas politiska frågor, vardag och känslor har utmärkta möjligheter att växa som politisk kraft. Men det finns ingen politisk framtid om man vill vara ett relevant parti att fokusera enbart på den del av befolkningen som lever utanför tätorterna! För mitt eget parti tror jag det är oerhört viktigt att se den politiska innebörden i den utveckling som SCB rapporten visar på!

Läs Dn och Aftonbladet

Inga kommentarer: