tisdag, juni 28, 2011

Bättre Strokevård ett krav!

Igår redovisade hjärt- och lungfonden en uppföljning av strokevården i Sverige och i Kalmar län. Redovisningen illustrerar hur svårt det är med kunskapsstyrningen av vården. Socialstyrelsen har utfärdat riktlinjer för hur vården av Strokedrabbade ska fungera, men uppföljninge visar att det är svårt att få genomslag i vårdens vardag. Det är inte acceptabelt att vården inte snabbare klarar av att ta till sig ny kunskap och ge bästa möjliga vård. Implementeringen av nya kunskaper och riktlinjer måste bli bättre och ske snabbare och här måste vi hjälpas åt mellan landstingen.

Men uppföljningen visar också tyvärr att Landstinget i Kalmar län tillhör de sämre när det gäller att ge Trombolysbehandling. Jag tycker det är både oroväckande och oacceptabelt att strokevården i länet inte håller Sverige klass. Öppna jämförelser har tidigare visat på att strokevården i länet inte är i toppklass och tyvärr visar denna uppföljning att vi fortfarande inte har blivit tillräckligt bra. Tyvärr är detta något vi delar med våra två andra landsting i vår sjukvårdsregion och det talar tyvärr för att det finns ett systematiskt medicinskt synsätt i vår region som inte följer kunskapsutvecklingen. Här krävs nu kraftag och politiskt ledarskap. Det räcker inte med hög tillgänglighet i vården det krävs också att vården för akuta tillstånd motsvarar de förväntningar länsinvånarna kan ha.

Inga kommentarer: