fredag, maj 27, 2011

(V)illfarelsens politik


I en debattartikel för en tid sedan i Östran går vänsterpartiets ledande företrädare i länet till storms mot det man kallar vinster i vården. Det är en artikel fylld av sakfel och överdrifter, men det kanske behövs för att få ihop den vänsterpartistiska politiken. Några exempel:
- det är riksdagen inte regeringen som infört vårdval för hela landet – vilket inneburit två hundra nya vårdcentraler både privata och offentliga.
- det är inte sant att den mesta sjukvården som drivs privat ägs av riskkapitalbolag – flest är personalägda eller småföretag, där Praktikertjänst är ett föredömligt sådant.
- det är inte sant att allianspartierna någonsin velat sälja länets sjukhus – vi prövade dock att driva Västerviks sjukhus på entreprenad, vilket är en väsentlig skillnad.

Jag kan fortsätta min uppräkning men någotslag av politisk heder hade ju varit välgörande, men det är klart har man svaga argument för sin sak så får man väl överdriva!

Men när det gäller själva grundtemat så finns det skäl att fundera en hel del – vänsterpartisterna är emot vinster i vården! Det är en helt acceptabel åsikt, även om inte jag delar den. Men det verkar att var en enögd syn på vinster i vården. För när de beskriver det förskräckliga med vinster så handlar det bara om vem som driver en vårdcentral, inte om något annat. De mesta vinsterna i vården skapas ju i helt andra delar, nämligen vid inköp av läkemedel, i driften och inköpen av medicinsk teknisk utrustning, användandet av höftproteser i ortopedin, byggarbetena som bygger våra sjukhus osv osv. Där finns de verkliga vinsterna i vården och om detta skriver de inte en rad. Men var konsekventa och ärliga, är ni emot vinster i vården då bör ni ju bli tydliga med att all verksamhet runt sjukvården också ska socialiseras.

För min del och för Centerpartiets del så är vinster i vården både rimligt och viktigt eftersom de bidrar till att skapa nya läkemedel, nya behandlingsmetoder, nya arbetsmodeller in i vården och höjer kvaliteten. Vi har ett offentligt sjukhus i Sverige som under lång tid drivits i privat regi på entreprenad, det är S:t Görans sjukhus i Stockholm. De är nu förebild för många sjukhus i landet när det gäller att skapa sammanhållna och mer välfungerande vårdprocesser. Det arbetet har genererat vinster, men det har framförallt förbättrat vården för Stockholmarna, så bidrar vinsten till nya lösningar och innovationer. Men i vänsterpartiets Sverige är det förkastligt och det är bara att beklaga!

Ovanstående fanns i Östran häromdagen!

Inga kommentarer: