måndag, maj 02, 2011

Röd skattehöjning i onödan

Idag på landstingsstyrelsens arbetsutskott visade den rödgröna majoriteten sitt rätta ansikte - en rejäl skattehöjning i onödan. Bakgrunden är ju den att vi är överens om att flytta ansvaret för länets kollektivtrafik till landstinget. I samband med det har funnits en samstämmighet att vi för att knyta ihop länet och göra det rundare ( om det nu är möjligt) ska höja ambitionerna för kollektivtrafiken. Men därifrån är vi inte riktigt överens och det är av flera skäl:
1) Den beskrivna ambitionshöjningen från bl a KLT är en blandning av nya förslag och sådant som skulle gjorts oavsett förändringen i ansvar. Ett exempel på detta är tågsatsningen på Kust till kust, den har vi sedan tidigare fattat beslut om och skulle finansierat. Den är inte en ny ambitionshöjning, även om den är viktig!
2) Den ambitionshöjning som skisseras i underlagen tar minst fyra år innan den får full kraft och det är orimligt att nu säga att den kommer att kosta exakt 100 miljoner - det kan vara både plus och minus...
3) Ambitionshöjningen borde istället beskrivits i vad det är som ska uppnås och principiellt göras och sedan får landstinget på vanligt sätt budgetpröva och skapa finansiering för det som ligger längre bort i tiden.
4) Den tänkta ambitionshöjningen har man i det rödgröna beslutet förutsatt bygger på 100 nya friska miljoner inte att man kan lösa en del genom effektiviseringar genom att vi nu skapar en stor samlad enhet för all kollektivtrafik i länet, det vore ju sorgligt om vi inte kan skapa en effektivare lösning med en samlad organisation.

Den rödgröna majoritetens hantering av frågan innebär att man ska genomdriva i landstinget en skattehöjning för kostnader som man inte har de närmaste åren, dessutom en höjning som ger mer än 100 miljoner - man har verkligen tagit i så att man ....Istället för att söka en konsensus lösning väljer man konfrontation, jag begriper inte det. Men det är väl som vanligt snäva partitaktiska överväganden som styr, dels det låter retoriskt snyggt med en storsatsning om 100 miljoner, dels att man vill inte lova utan en satsning som sedan är så stor att den kräver nya intäkter när man närmar sig valet 2014. Det är en diskussion man inte vill ha - så för att uppnå detta så höjer man skatten långt före pengarna behövs och man har prövat andra lösningar såsom effektiviseringar - tala om att låt medborgarnas intresse stå tillbaka.

Inga kommentarer: