fredag, maj 06, 2011

Dags att lämna den sociala förklaringen

För någon vecka sedan presenterades den statliga utredningen om ny missbrukspolitik och missbruksvård. Förslaget innebär att vi i Sverige byter spår i synen på missbruk och mer konsekvent ser det som en beroendesjukdom eller som det i en bra DN artikel idag beskrivs som en hjärnsjukdom.

Det är förvisso helt uppenbart att blir man väldigt beroende av alkohol eller droger eller... så leder det också till svåra sociala konsekvenser för de allra flesta. Men det den nya forskningen visar är att det är inte sociala faktorer som är förklaringen utan genetiska och somatiska förklaringar som är betydelsefulla och därmed bör grunda satsen vara att behandla det som sjukdom och inget annat!

Jag tror dessutom att precis som det framgår i DN så underlättar det för den som drabbas av att det är en sjukdom som jag inte är skyldig till...

Jag inser att detta skifte i synsätt är politiskt svårt för en del men för den som drabbas är jag helt övertygad om att det är ett nödvändigt skifte om vi ska ge människor en bra beroendevård och ge dem som drabbas av dessa sjukdomar en vård som är likvärdig den vård som ges andra sjukdomstillstånd.

1 kommentar:

Anonym sa...

Man ska även komma ihåg att alkohol och narkotikamissbruk skiljer åt sig på det sättet att det första är kanske en katastrof socialt sett när missbruket går riktigt för långt, i narkotikafallet kan detta sociala tabu att ens inta ett narkotikaämne göra att folk faller i missbruk pga att det inte spelar någon roll då man redan har fått sig en stämpel som ej går att skrubba bort, nämligen att man är en knarkare som bryter mot lagen.
Pga detta så löper många linan ut.