måndag, maj 23, 2011

Patienterna först!

Alliansregeringen initierade förra mandatperioden arbetet med en nationell cancerstrategi. Syftet med den har varit att staten och landstingen tillsammans ska säkra utvecklingen av en hög kvalitet i cancervårdens alla delar. Idag skriver SvD om den överenskommelse som gjorts mellan SKL och staten som bl a fokuserar en koncentration av behandlingen av de väldigt sällsynta cancerdiagnosera. Det är bra, men det är inte den som säkrar en hög kvalitet på cancervården i landet. Det arbetet handlar om att vi måste höja kompetensen ute i kommunerna kring palliativ vård, vi måste i landstingen göra mer strikt arbetsdelning mellan olika sjukhus så att behandlande läkare får tillräcklig erfarenhet och kompetens och inte väligt sällan behandlar en viss cancerdiagnos. En viktig pusselbit är att höja kvaliteten och flödet i de vårdkedjor som cancervården är uppbyggd kring. Här finns väldigt mycket att göra eftersom vi idag inte ens säkert kan mäta hur lång tid det tar från misstanke om cancer till dess att behandling startar. För patienterna är det viktigt att här sker en systematisering och samordning mellan olika delar av vården så att kedjan fungerar sammanhållet - det gör den inte idag.

Nationell samordning är en pusselbit, men för att skapa en högkvalitativ cancervård är det enbart en väldigt liten den, mycket mer måste ske ute i landstingen och mellan olika nivåer i vården - för patienternas skull!

Inga kommentarer: