onsdag, maj 04, 2011

Använder vården i länet katetrar med silverlegering?

Deltar idag på en SBU konferens om kunskapsluckor i vården. Både i Västra Götaland och Stockholm har man egna verksamheter för HTA ( health technology assesment) där man undersöker frågor kring olika behandlingsmetoder om de har evidens och hur kunskaps äger för dem är. Ett exempel på vad man i Stockholm har studerat är huruvida katetrar med silverlegering ger mindre infektioner än vanliga katetrar. Kan förefalla trivialt, men eftersom skillnaden i pris är 100 kronor per kateter är det vårdekonomiskt inte oviktigt eftersom det används mycket katetrar i vården varje dag. Resultaten av studien var att när man går igenom kunskapsläget så finns det inget som visar att de dyrare katetrarna har bättre resultat. Varvid Stockholm bestämde att man ska inte använda den dyrare lösningen, men som det sades vid konferensen, det finns andra landsting som använder katetrar med silverlegering och frågan är på vilken grund de fattat sitt beslut? Min fundering var hur det är hemma i Landstinget i Kalmar län!

SBU har fått ett regeringsuppdrag om att arbeta med att synliggöra och kartlägga kunskapsluckor i vården. Avsikten är att vi på det sättet ska undvika att fortsätta att ge behandlingar som har svagt stöd eller där vi inte vet om en behandling är bra eller ej. Exempel på vilken betydelse detta har är många men ett vardagsexempel som illustrerar betydelsen av detta är den klassiska rekommendationen att spädbarn ska sova på magen....

Det var en rekommendation som kända och renommerade läkare gav under lång tid, men det var något som man inte hade vetenskapligt stöd för. Och när man sedan startade observationsstudier så visade det ju sig att risken för att barnet skulle dö i sk plötsligt spädbarnsdöd var mycket större om barnet sov på magen. Rekommendationen var inte bara ovetenskaplig den var dessutom farlig!

Därför är det bra att detta arbete nu startar på nationell nivå - det kommer över tid ge oss säkrare vård. Utmaningen för oss som verkar i landstingen är att se till att de resultat som nu skapas får spridning ute i vården - att lärandet utvecklas så att kunskapen når patienterna!

Inga kommentarer: