torsdag, maj 12, 2011

Konstlad motsättning

Dn har den senaste tiden haft ett antal bra artiklar om olika sjukvårdsfrågor. Idag lyfter de frågan om tillgänglighet hotar vården för dem som lider av en kronisk sjukdom. Det är en ståndpunkt som av och till odlas av olika professionsföreträdare, särskilt läkare. Det är därför inte förvånande att läkarförbundets nya ordförande anför argumentationen i artikeln. Men den blir inte mer korrekt för det!
När en doktor har bedömt att en patient behöver en undersökning hos en specialist eller en behandling så tar det varken mer eller mindre resurser för sjukvården om man gör det i rätt tid. Resursåtgången bestäms av beslutet att göra en ytterligare insats och det finns ingen vårdgaranti i världen som påverkar det beslutet - det är doktorns eget beslut.
Därför är det intellektuellt ohederligt att påstå att det finns en motsättning mellan tillgänglighet och vård för våra kroniker.

Men tyvärr är det ju så att om man vill till bra flöden i vården måste scheman läggas med längre perspektiv, teamarbetet mellan olika delar i vården bli bättre, kort skrivet doktorernas frihetsgrader minskar och behovet av att inordna sig i vårdteamet blir större och det är där det egentligen klämmer och det är beklämmande!

1 kommentar:

Annica sa...

Förmodligen är det där skon klämmer.... ;-)