tisdag, maj 17, 2011

Invandring - utbildning - bättre villkor!

Regelbundet kommer det artiklar om personalbrist i sjukvården, både akut och i det längre perspektivet. Idag är det DN som redovisar att vi i det längre perspektivet står inför brist på personal, både läkare och sjuksköterskor.

Här finns ett historiskt bekymmer där staten innan Alliansregeringen tillträdde 2006 inte utökade antalet platser på läkarutbildningen, utan i skön förening med berörda fackliga intressen höll tillbaka antalet platser. Det medför att den stora utökning av antalet platser på läkarutbildningen kommer inte ha gon reell effekt förrän om 5-8 år,samtidigt så förstärks pensionsavgångarna.

För att lösa våra problem menar jag att vi behöver göra flera olika saker:
1) förstärk läkarutbildningen ytterligare, genom att bl à sprida den modell för läkarutbildning i norra Sverige till resten av landet. det skulle betyda att vi i Kalmar län skulle ta ansvar för ett antal läkarstudenter som har sin grundutbildning vid Hälsouniversitet i Linköping och fortsättning på Linneuniversitet.
2) erbjud alla de ungdomar som läser utomlands till läkare goda möjligheter att få motsvarande AT tjänster i Sverige och ST tjänster.
3) mycket aktivare arbete med arbetskraftsinvandrig, landstingen behöver nog gemensamt starta den typen av insatser.
4) stärker incitamenten för att arbeta i vården så att det finns goda skäl både lönemässigt och anställningsvillkor i övrigt att arbeta i vården.
5) förstärk mångfalden i vården så att personalen har flera arbetsgivare som konkurrerar om personal, det driver på utvecklingen av goda anställningsvillkor.

För det finns inte en åtgärd att vidta om vi ska lösa dessa frågor framöver, utan det är många åtgärder som gemensamt kommer bidra till en lösning!

Inga kommentarer: