onsdag, april 27, 2011

Nu snurrar det på sina håll

Vid senaste budgetberedningen presenterades ett förslag om att landstinget ska köpa vid kraft för att på det sättet skaffa sig billigare el. Vid detta möte enades vi om att låta serviceförvaltningen ta fram ett upphandlingsunderlag som gör att vi vet om beräkningarna i det material som presenterades håller.

Några har nu reagerat på detta och ställer den försåtliga frågan att man vill satsa på vården i stället för vindkraft. För mig blir den en snurrig argumenation! Vården behöver el - dessutom alltmer! Vården behöver pengar - dessutom hela tiden mer! Om vi då kan köpa eö billigare genom att köpa vindkraft så löser det två problem för oss vi får el billigare och därmed mer pengar till vården!! Att det dessutom innebär att vi bidrar till den klimatomställning som behövs är ju en stark plusfaktor!

Så för mig är det självklart och enkelt om upphandlingen visar att vi sparar pengar genom att köpa vindkraftverk så är det helt rätt väg att gå och det är att satsa på vården!

Inga kommentarer: