måndag, april 04, 2011

Bra Anna-Karin !

Idag presenterar Anna-Karin Hatt på Dn debatt dels att hon kandiderar till centerpartiets styrelse och dels vilka frågor som är viktiga för henne. Jag tycker det är ett friskhetstecken att hon kliver fram och öppet visar att hon vill vara med och forma partiet och i vilken riktning hon vill utveckla Centerpartiet.

Detta är ett sätt att öppna partiet även för dem som inte är medlemmar, men också visa för omvärlden att det pågår en intressant framtidsdebatt i vårt parti.

Anna-Karin lyfter ett antal intressanta frågor, men med de värdeord som används i artikeln om solidaritet och ett varmt centerparti så saknar jag en mer uttalad ambition om utveckling när det gäller välfärdsfrågorna. Det är ett område som jag menar att Centerpartiet måste bli ännu tydligare och ännu mer profilerat inom. Om vi ska uppfattas som ett parti med välfärdsambitioner så tror jag att vi måste bli tydligare. Just nu är det viktigt att markera att vi inte kan vänta längre när det gäller att rätta till bristerna i sjukförsäkringen så att inte fler människor hamnar i kläm.

Så Anna-Karin och andra partistyrelsepretendenter tydliggör era politiska ambitioner i välfärdsfrågorna, det behövs!

Inga kommentarer: