måndag, april 18, 2011

Järnvägens förfall - trafikverkets ansvar

Idag avslöjar Radio Kalmar och Ekot i en granskning hur Trafikverket missköter sitt underhållsansvar  och inte rättar till upptäckta brister inom föreskriven tid. Tyvärr får jag erkänna att jag är inte förvånad! Om man som jag är regelbunden tågresenär så har det länge varit uppenbart att inte underhållet sköts rätt och inte i tid. Det är ju otaliga gånger som signalfel upprepas på samma bandel och som uppenbarligen visar att man inte rättar till fel utan möjligen skyler över dem för en kort tid innan det blir fel igen.

När det sedan av Radio kalmars granskning framgår att skötseln av banorna i vårt län är långt sämre än i resten av landet blir jag förfärad över hur en statlig myndighet kan sköta sitta ansvar på detta sätt. Här behöver en rejäl granskning göras och korten upp på bordet, vi vill veta varför järnvägarna i Kalmar län inte sköts på det sätt som de ska. Regionförbundet bör snarast ta initiativ i frågan!

Inga kommentarer: