fredag, april 01, 2011

Kalmarlän tar för sig!

I veckan har Sveriges kommun och landsting haft valkongress och utsett ny styrelse och nya ledamöter och ersättare i beredningar och delegationer. Det är kul att kunna konstatera att länet är välrepresenterat i SKLs olika organ. Det är bra att länet nu återigen är representerat i SKLs arbetsutskott. Tidigare var ju Anders Andersson (kd) ledamot där, tills han blev riksdagsledamot hösten 2009. Och nu är en annan Anders invald, nämligen landstingsstyrelsens ordförande - herr Henriksson från Kalmar (s). Det är bra och Anders är bara att gratulera!. Men därutöver är vi ett hyggligt antal som är invalda i olika delegationer, vilket gör att länsföreträdare kan vara med och påverka både SKLs arbete men också många av de frågor som fattas beslut om på nationell nivå. Vårt perspektiv och våra erfarenheter från ett landsbydgslän i sydost behövs!! Så därför grattis och enligt Radio Kalmar är vi följande som nu är invalda på olika uppdrag:

Styrelse och Arbetsutskottet:Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län
Sjukvårdsdelegationen:
Christer Jonsson (C), Landstinget i Kalmar län
Beredningen för primärvård och äldreomsorg:Gudrun Brunegård (KD), Landstinget i Kalmar län - ersättare
Beredningen för socialpolitik och individomsorg:
Jessica Rydell (MP), Landstinget i Kalmar län
Beredningen för tillväxt och regional utveckling:Roland Åkesson (C), Mönsterås kommun - ordförande
Johan Persson (S), Kalmar kommun - vice ordförande
Harald Hjalmarsson (M), Västerviks kommun
Beredningen för utbildningsfrågor:Malin Petersson (M), Landstinget i Kalmar län

För min egen del så är det väldigt roligt att få fortsätta i Sjukvårdsdelegationen. Det är där landsting och regioner gemensamt arbetar för att driva sjukvårdsfrågorna och stöttar och utmanar varandra för att driva på utvecklingen. 

Inga kommentarer: