fredag, april 01, 2011

Länets största politiska församling möts - välfärden på agendan!

I kväll samlas Centerpartiet i Kalmar län till distriktsstämma. Det är länets största politiska församling på regional nivå. Vi är ca 200 ombud som samlas för att diskutera politik och hur vi vill förnya Centerpartiet. Vi kommer bl a diskutera fem politiska förnyelseområden där ombuden kommer att kunna påverka våra gemensamma ställningstaganden inom områden som Välfärd, Jämställdhet, Integration, Tillväxt i hela landet och Miljö. Centerpartiet behöver flytta fram positionerna och bli ännu mer präglat av de frågor som människor runt om i landet funderar på, diskuterar kring kaffeborden på jobbet och som upplevs som angelägna i vardagen.

För min egen del tycker jag det är väldigt angeläget att nu lyfta välfärdsfrågorna,  det som berör många människor varje dag. Vi vet att det finns brister som kan rättas till. Det är sjukskrivna som inte upplever att den reformerade sjukförsäkringen fungerar som den borde, det är funktionshindrade som inte har rimliga levnadsförutsättningar, det är missbrukare som lämnas åt sitt öde osv. Vi har många frågor att ta tag i och det är dags att vi som Centerparti blir ännu tydligare! Jag hoppas att också en del av detta kommer att prägla Annie Johanssons anförande på stämman!!

Inga kommentarer: